Laskimet edullisesti laskinten asiantuntijalta

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen laskin ja peli Oy
Osoite: Kustaankuja 2, 17200 Vääksy
Y-tunnus: 3006691-6
Puhelinnumero: 044 9867952

Rekisterin nimi

Suomen laskin ja peli Oy:n kilpailurekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sivuillamme järjestettäviin kilpailuihin liittyvien tietojen käsittely.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Kilpailuvastauksiin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Sivustollamme oleviin kilpailuun osallistuvien henkilöiden kilpailulomakkeella syöttämät tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille silloin, kun näillä on lakiin perustuva yksilöity vaatimus saada tietoja rekisteristä. Tietoja ei muusta syystä luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Kilpailijoiden tietoja säilytetään kilpailun ajan. Kun kilpailu on päättynyt, tiedot poistetaan rekisteristä

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisteriin liittyvät tietojärjestelmät on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Tietojärjestelmien käyttämiseen tarvittavat tunnukset annetaan vain henkilökuntaan kuuluville henkilöille, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietoihin pääsemistä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista ja poistamista

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Hänellä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista ja tietojen poistamista rekisteristä.

Löydät Laskimet.netin myös Facebookista

Sivustolla käytetään evästeitä sivuston toimintojen tekniseen toteutukseen.
Evästeiden avulla ei kerätä käyttäjien selaustietoja.